افسر جوان
جهاد مجازی در جهان مجازی  
قالب وبلاگ
نویسندگان

"سخنی با افسران جوان جبهه جنگ نرم"

سلام افسرجوان

سخنم را با کلامی نورانی ازحضرت امام خمینی(ره) آغاز می کنم که فرمودند:

<< شما فکرکنید بعدازظهور حضرت چه کار می کنید ؟؟

خب آن کار راهمین الان بکنید ! حضرت به وقتش می آیند !>>

 

یکشنبه 1 خرداد ماه اردوی مطلع بیداری3 منتظرتان هستیم.

یاعلی...
طبقه بندی: بسیجی، معما ها، وظیفه یانتیجه،
برچسب ها: بعدازظهور حضرت، افسرجوان،
[ جمعه 30 اردیبهشت 1390 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ مجاهد ]

با فرض عینی‌بودن و واقعی‌بودن مشكلا‌ت مطرح شده در حوزه علوم اجتماعی، از قبیل سرراهی بودن، سكولا‌ر بودن، ناتوانی در پرداختن به مسائل ایران، تقابل با نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... به اقدامی همه‌جانبه نیاز داریم. از این رو اولین گام طرح مناقشات فوق و بررسی ابعاد آنها و دستیابی به یك توافق نسبی میان اصحاب علوم اجتماعی است.

بی‌اعتنایی به مناقشه‌های اشاره شده و نادیده‌گرفتن اصحاب علوم اجتماعی به مثابه فقدان مشروعیت در پرداختن به مباحثی چون بازبینی و طرح مبانی جدید برای علوم اجتماعی و انسانی خواهد بود. البته هر فردی در هر موقعیتی می‌تواند از سرمایه شخصی و انرژی فردی‌اش برای طرح موضوعات مورد علا‌قه خود استفاده كند و در نهایت یافته‌اش را با دیگران در میان بگذارد، اما برای استفاده از سرمایه ملی برای طرح مباحث جدید به توافق میان جمع متخصص و با صلا‌حیت نیاز داریم. نیاز فردی و علا‌قه شخصی را نمی‌توان با سرمایه جمعی یكی كرد. ‌

در این فضا داعیه‌های متعددی مطرح شده است و هر كسی پیشنهادی برای رفع مشكلا‌ت علوم اجتماعی می‌دهد، مانند بازنگری در مبانی علم در ایران، اسلا‌می كردن علوم اجتماعی، نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی، تاسیس و طراحی درس، كلا‌س، كرسی و رشته جدید و... اگر چه هر یك از این پیشنهادات می‌تواند منشا تحولا‌تی باشد، اما در صورت عدم دقت در طرح و ادامه كار منشا بحران در حوزه علم و معرفت خواهد شد. به عبارت دیگر، تلا‌ش‌های بیهوده برای رفع مشكل، منشا شكل‌گیری مشكل جدید می‌شود. مشكل جدید هم از سنخ و نوع مشكلا‌ت قدیم نخواهد بود. در توضیح بیشتر این مساله، به نقش مثبت و تخریبی نظریه‌پردازی و تاسیس كرسی‌های متعدد نظریه‌پردازی در نظام آموزش ایران اشاره می‌شود.


نکته: بنابه سخنان حضرت آقا کرسی ها نه به  معنای مناظره مباحثه مناقشه مشاجره نیست بلکه دارای اصول مبنایی تری است ولزوما به مدل های پیشین هم نیست.

کرسی ها به معنای مناظره نیست

چیستی نظریه‌پردازی

نظریه‌پردازی، فعلی نیست كه از روی اراده به واسطه سازمانی تحقق یابد. اگر این‌گونه بود كه بسیاری از كشورها و دولت‌ها می‌توانستند با صرف هزینه‌ای در حوزه‌های جدید به پیشرفت‌های بزرگی دست یابند. در حالی كه می‌دانیم نظریه‌پردازان بزرگ بدون اینكه برنامه‌ای از طرف دولتی و گروهی وجود داشته باشد، ظهور می‌كنند. این نوع تلا‌ش و معرفت خود انگیخته، پنهان و نتیجه ناخواسته عمل جمعی دانشمندان طی زمان است. نظریه‌پردازی به فعلی گفته می‌شود كه در فرآیند تعامل بین دانشمندان محقق شده و در گذر زمان مورد كشف دیگری قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، نظریه‌پردازی در صورت وجود سنت محقق و ادامه داری به‌دست می‌آید كه تكرار و بقا و ثبات ساختاری و سازمانی وجود داشته باشد. در این فضا نیاز اصلی بر زنده بودن جامعه، فرهنگ و محقق است. ‌

دنبال کنید ادامه مطلب را:


ادامه مطلب

طبقه بندی: وظیفه یانتیجه، آموزشی،
برچسب ها: كرسی نظریه‌پردازی،
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 ] [ 06:30 ب.ظ ] [ مجاهد ]
 
ما تا زمانی که در چارچوب برنامه‌های جهانی و غربی حرکت کنیم به طور حتم همواره تابع آنان و زیردست آنان خواهیم بود. سرنوشت جنگی که میدان آن را دشمن طراحی کرده و به تمام زوایای آشکار و نهان آن آگاهی دارد خیلی روشن است؛ ما برای آنکه ابتکار عمل را در دست بگیریم باید به قوانین و مقررات اسلامی خود باز گردیم و آنان را محور حرکت خود قرار دهیم. در آن صورت با توجه به ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی دارد و با توجه به نیروهای انسانی کارآمد و منابع سرشار طبیعی قدرت‌های بزرگ چاره‌ای جز پذیرش قواعد بازی ما را ندارند.
 
ما هرگز نباید تسلیم قوانین و مقررات جهانی که مخالف با فرهنگ و باورها و ارزش‌های ما است بشویم.طبقه بندی: تحلیلی، وظیفه یانتیجه،
[ دوشنبه 6 دی 1389 ] [ 04:16 ب.ظ ] [ مجاهد ]
تذکر ویادآوری
حالا شما جوانانى كه گفتیم افسران جوان مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرم هستید، از من نپرسید كه نقش ما دانشجویان در تخریب مسجد ضرار كنونى چیست؛ خوب، خودتان بگردید نقش را پیدا كنید. یا مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با نفاق جدید، یا تعریف عدالت. من اینجا بیایم بنشینم یك بحث فلسفى بكنم، عدالت چند شعبه دارد، چه جورى است. حالا بامزه این است كه ایشان میگویند توى یك جمله بیان كنید. معروف است یك نفرى زمان شیخ انصارى پسرش را آورده بود نجف. دید طلبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درس میخوانند و ملا میشوند و شیخ انصارى هم خوب، شخص بزرگى بود؛ هوس كرد پسرش را طلبه كند. آمد به پیش شیخ انصارى، گفت شیخنا! این نوجوان را من آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام و خواهش میكنم تا فردا كه میخواهیم راه بیفتیم برویم، شما او را فقیه كنید!
بیانات مقام معظم رهبریطبقه بندی: تربیت مجاهد، تحلیلی، بسیجی، وظیفه یانتیجه،
برچسب ها: افسران جوان مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرم، نقش، نقش ما دانشجویان،
[ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 ] [ 04:09 ب.ظ ] [ مجاهد ]

نتیجه گیری :

روابط میان دو دشمن سابق دوران جنگ سرد طی یک سال اخیر بر سراتخاذ سیاست یکجانبه گرایی از سوی آمریکا که مهم ترین آن مربوط به استقرار بخشی از سامانه سپر موشکی در اروپا است،با تنش وبحران روبرو شده است. البته عامل مهم دیگرسرد شدن مناسبات واشنگتن و مسکو به  افزایش توان اقتصادی و نظامی روسیه ودرنتیجه افزایش  قدرت مانور این کشور  در برابر آمریکا مربوط  است .این دو عامل مهم در کنار دهها عامل بزرگ و کوچک دیگر در مجموع وضعیتی را در پیش روی جهان قرار داده که نگران کننده تر از قبل است . به نظر می رسد فضای همکاری و امید برای جهانی بهتر ،در نتیجه منافع محوری و یکجانبه گرایی قدرت های بازیگر به عرصه رقابت ناسالم و ایجاد بحران و تهدید علیه صلح و ثبات تبدیل شده است . نام این شرایط چه دوران صلح سرد باشد و چه دوران جنگ نرم ، بطور قطع بیانگر وضعیتی پیچیده و نگران کننده برای همه کسانی است که جهان را با همه مردمانش دوست دارند و به دنبال اجرای عدالت و برادری و دوستی بین مردم جهان هستند.

قدرتها ی جهانی پس از به راه انداختن دو جنگ جهانی ،با مطرح شدن بمب هسته ای مجبور شدند چهار دهه همدیگر را تحمل کنندوبا پشت سرگذاردن جنگی داغ به جنگی سرد رسیدند .با فروپاشی شوروی مرحله جنگ سرد به هرشکل  پایان یافت و قدرتها ی توسعه طلب دوران صلح سرد را پس از یک زمان کوتاه ماه عسل تجربه کردند .اما امروز از طریق به کارگرفتن عوامل قدرت نرم به سمت تحمیل شرایط جنگ نرم برای خارج کردن رقیب از میدان پیش می روند این مرحله می تواند جهان را با بحران های جدید تری روبرو سازد که کنترل آن بسیار دشوار تر از دوران جنگ سرد است .
طبقه بندی: تحلیلی، دیدگاهها، وظیفه یانتیجه، جهان خواران،
برچسب ها: تحمیل شرایط جنگ نرم،
[ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 ] [ 10:41 ق.ظ ] [ مجاهد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اهداف وبلاگ :
شناخت محیط سایبری مجازی
ضرورت مواجهه باقدرت نرم ونقش آفرینی مجازی
آشنایی وتعامل با واقعیت موجود در گستره سایت ها
جنگ الکترونیکی روانی و حمله هکرها
جهادمجازی درجهان مجازی
وبلاگ نویسی موثر وارزشی
شبیه سازی وبازی های رایانه ای
تولید محتوا رسانه ای
نقش IT درمواجهه باجنگ نرم
افزایش سواد اطلاعاتی ورسانه
ایجاد قدرت تفکر نقادانه
حضور درمحیط الکترونیکی
آشنایی باابزار مدرن برای کشف ناشناخته های جهان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :